Arkeologisk avdeling

Arkeologisk avdeling

Hva holder arkeologene på med? Vi dykker etter skipsvrak, konserverer gjenstander, eksperimenterer med båtbygging, forsker og driver avansert dokumentasjon. Under følger et knippe aktuelle artikler. Bruk menyvalg for å navigere i virksomheten.


Naxos 2016 - Arkeologer fra Norsk Maritimt Museum på registrering i det greske øyriket

Naxos 2016 - Arkeologer fra Norsk Maritimt Museum på registrering i det greske øyriket

Denne uka har arkeologer fra Norsk Maritimt Museum vendt nesen sørover til Naxos, Hellas for å starte et samarbeidsprosjekt med det greske eforatet for undervannsarkeologi (EEA). Målet med undersøkelsene dette året er å finne og kartlegge øyas havneområder fra antikken og bysantinsk tid på sørkysten av den greske øya Naxos. Prosjektet er støttet av Det Norske Vitenskapsakademiet.

Les mer om Naxos 2016 - Arkeologer fra Norsk Maritimt Museum på registrering i det greske øyriket
Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat

Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat

Det første området vi undersøkte på årets registrering var Panormosbukta helt sørøst på Naxos. Området er et av stedene vi oppsøkte i forprosjektet i 2014, og vi visste allerede at det lå omfattende konstruksjoner og små og store røyser av stein tolket som ballastdumper i området. Målet dette året har vært å få målt opp steinstrukturene, og få datert så mye som mulig av funnene og dermed forhåpentligvis steinstrukturene også.

Les mer om Naxos 2016 Panormos - første område i årets survey er unnagjort med overraskende rikt resultat
Forvaltning av kulturminner

Forvaltning av kulturminner

Gjennom vår kompetanse på maritim kulturhistorie har vi fått ansvaret for forvaltningen av maritime kulturminner i landets 10 sørligste fylker. Mye av virksomheten er også definert gjennom vår kompetanse på undervannsmetodikk. Museet har i tillegg ansvar for utførsel av maritime kulturminner.

Les mer om Forvaltning av kulturminner