Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark

Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark

Fregatten Lossen forliste i en fryktelig orkan julaften 1717. Tidlig på 1960-tallet ble vraket funnet og de påfølgende utgravningene bidro til å etablere arkeologi under vann som et viktig bidrag til kulturminneforvaltningen i Norge. Nå er skiltene lagt under vann

Av Jørgen Johannessen

Skipet

Lossen, eller Gaupa som vi sier i dag, ble bygget på Isegran i Fredrikstad i 1684 og ble kjent som et raskt krigsskip med god bestykning. Skipet var ikke av de aller største, under 30 meter langt, men egnet seg ypperlig for rekognoseringsoppdrag. Danmark/Norge og Sverige hadde et spent forhold i tiden etter at skipet ble bygget. Lossen var i 1717 under Tordenskjolds kommando under konfliktene med Sverige. Men det er ikke krigen som blir Lossens endeligt. Julaften 1717 bryter en fyktelig orkan ut over Nord-Europa. Tusenvis av mennesker dør av flom i Frankrike i sør, mens Lossen sammen med andre skip følger vinden nordover. Etter hvert kommer skipene fra hverandre og Lossen sliter med pålandsvind. Snart kan besetningen se brenningene mot svabergene, det må ha vært et fryktelig syn. Mannskapet kjemper videre, forsøker å krysse mot vinden. Men halv tolv denne julenatten knuses forskipet mot granitt, av mannskapet på 103 er det nesten halvparten som omkommer. Resten karer seg over land til Papperhavn der de tas i mot av befolkningen. Skipet blir glemt der det ligger blant klippene i ytre Hvaler.

 

Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark
Fregatt fra 1700-tallet

Utgravningen

Tidlig på 1960-tallet gjøres det arkivsøk i København og undersøkelser iverksettes for å se om det er mulig å finne igjen vraket. Dykkere gjennomsøker området og finner flere kanoner liggende i sanden ved Stolen. Dette blir et gjennombrudd for kulturminnevern under vann i Norge med en stor utgravning, publisering og mediedekning. Det er nå gått mange år siden utgravningene og mange har glemt den store utgravningen, forliset og alt det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet som ble hentet opp den gangen.

 

Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark
Gjenstandsmateriale

Skilt under vann

Prosjektet Blue Park handler om skilting og tilrettelegging av kulturminner under vann i Norden. I Norge har Norsk Maritimt Museum valgt å skilte Lossen slik at dykkere kan lese om vern av kulturminner under vann og historien om skipet, men også om planter og dyreliv i sjøen. Målet er at alle, også de som ikke dykker, igjen kan oppdage Lossen. På Norsk Maritimt Museum kan du se gjenstandene som ble funnet om bord på vraket, slik som kinesisk porselen, engelske krittpiper og annet fra et verdensomspennende nettverk av handelsvarer og kulturmøter.

 

Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark
Registrering på sjøbunnen. Foto: Kristian løseth/ NMM

Stien endelig satt ut!

Etter mange forsinkelser på grunn av dårlig vær har endelig Norsk Maritimt Museums arkeologer satt stien ut under vann. Takket være ny båt er det atskillig enklere for arkeologene å komme seg ut til værharde steder langs kysten.

 

Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark
Utsetting av skilt Foto: Tori Falck/NMM

 Her kan du også se hvordan stien er satt ut og hvordan vraket ligger i sanden. Du kan få med deg en plastskive med kart og tekst om funnstedet ved å kontakte Desire Nevdal på e-post

 

Skilting under vann - vraket "Lossen" i Ytre Hvaler Nasjonalpark
Kart over skilt og vraket ved Desiree Nævdal/NMM

Her har vi også en liten filmsnutt av hvordan det ser ut her i dag.