Barcodeprosjektet B11-12 i Bjørvika, Oslo

Barcodeprosjektet B11-12 i Bjørvika, Oslo

Gjennom 13 måneder i 2008 og 2009, gjennomførte Norsk Maritimt Museum en arkeologisk utgravning midt i Oslos gamle havneområde. Utgravningene skjedde på en tomt (B11-12) der det nå bygges kontorer og leiligheter, det såkalte Barcodekomplekset. Mange store havnekonstruksjoner ble gravd ut, og i tilknytning til disse, 13 ulike båt- og skipsfunn samt en stor samling av gjenstander datert til siste halvdel av 1500-tallet og første fjerdedel av 1600-tallet. Utgravningen var blant de største arkeologiske prosjektene i Norge, og samlingen av båter blant de største som noensinne har vært gravd ut i Europa.

Av Hilde Vangstad og Tori Falck

Funnet

Alle båtene som ble funnet er klinkbygde og hovedsaklig bygd i eik. De varierer i størrelse fra omtrent åtte meter til ca 20 meter, og det kanskje mest slående ved funnet er den store variasjonen i konstruksjonsdetaljer og byggeteknikker. Mange av båtene var i god bevaringsmessig tilstand, og flere var nærmest komplette. Funnsituasjonen kan tyde på at i alle fall en del av båtene er senket i forbindelse med bryggekonstruksjonene, og kan ha fungert som fundamenter for disse. Mange av båtene er utrangerte, og har tydelige spor etter å ha blitt reparert og flikket på, noen har til og med gjennomgått store ombygginger.

Utgravningen

Selv om det var store forventninger til funn på byggetomta i forkant av prosjektstart, kjente man ikke til noen av vrakene på forhånd. Av ulike grunner ble det bestemt at hele utgravingen skulle gjennomføres parallelt med den mekaniske utsjaktingen av byggetomta, uten forsinkelser for byggherre. Det byr på utfordringer og gjennomføre arkeologiske utgravninger mellom maskiner og hektisk anleggsvirksomhet, og det krever nøye planlegging og daglig kommunikasjon mellom anleggsledelse og arkeologer. Hele utgravningen ble gjennomført gjennom 13 måneder fra april 2008, med 40 graders forskjell mellom de varmeste sommerdagene til de kaldeste vinterdagene. I sommervarmen måtte man jobbe hardt for å holde båttømmeret fuktig og beskyttet fra stekende sol, mens utfordringene på de kaldeste vinterdagene besto i å holde det samme tømmeret frost- og snøfritt. Slik er det gjerne på en arkeologisk utgravning der knapphet på tid preger hverdagen.

Barcodeprosjektet B11-12 i Bjørvika, Oslo
Utgravning av Barcode 6. Foto: NMM

Etterarbeidet

Et av resultatene av tidspresset i felt, var at mye av tolkningsarbeidet ble skjøvet framover i tid, til etter at båtene var i hus på Norsk Maritimt Museum. Her er etterarbeidet godt i gang, med rapportskriving og ikke minst 1:1 dokumentasjon av båtene. Museet anvender en såkalt FARO-arm til dette. For den båten som fikk navnet Barcode 6 i felt, er det knyttet helt spesielle planer. Etter digitalisering i 3D, ble det er laget en skalert modell i 1:5 i papp og plast av den. Denne modellen fungerte siden som grunnlag for å bygge en fullskala rekonstruksjon av båten i museets nye BåtLab. Rekonstruksjonen av Barcode 6 ble døpt og sjøsatt ved museet den 11. september 2011 - og kan nå seiles og ros i Oslofjorden. Rekonstruksjonen av båten fikk da det klingende navnet Vaaghals.

Barcodeprosjektet B11-12 i Bjørvika, Oslo
Rekonstruksjon av Barcode 6 og Barcode 12.

 

Utstilling

Når Barcode 6 er ferdig konservert, skal den tilbake til tomta der den ble funnet. Denne gangen skal den ikke ligge skjult i leira, men stilles ut i DnBs nye bygg, der den skal inngå som sentral del av utsmykningen av bankens konferanselokaler. Det er foreløpig ingen konkrete planer om utstillinger av noen av de andre båtene, men det er et sterkt ønske om å få dette til i museets egne utstillingslokaler.

Byggeprosessen av rekonstruksjonen av Barcode 6 ble formidlet på Båtlab'ens blogg og på Facebook.

Kontakt: Hilde Vangstad (prosjektleder) eller Tori Falck (dokumentasjon)