Frysetørker for konservering av arkeologisk materiale

Frysetørker for konservering av arkeologisk materiale

Et eget frysetørkingsanlegg har vært et lenge etterlengtet apparat til konserveringsarbeidet ved museet. 17. januar 2012 ble en viktig dag for arbeidet med å ta vare på våre gamle båtfunn.

Les mer om Frysetørker for konservering av arkeologisk materiale
Konserveringsverkstedet ved NMM

Konserveringsverkstedet ved NMM

Konserveringsverkstedet ved NMM har som oppgave å konservere marinarkeologiske funn fra de 10 fylkene i Sør-Norge som museet har forvaltningsansvaret for. Arkeologer i felt registrerer funn og er som regel de som vurderer hva som skal tas inn til museet. Det kan være kulturminner under vann både fra ferskvann og saltvann fordi fylkenes elver og innsjøer også hører inn under museets ansvarsområde.

Les mer om Konserveringsverkstedet ved NMM