Fredning av Blücher

Fredning av Blücher

Norsk Maritimt Museum har forvaltningsansvaret over Blücher og kan gi dispensasjon fra dykkeforbudet. Det er Riksantikvaren som har besluttet å frede Blücher.

Les mer om Fredning av Blücher
Forvaltning av kulturminner

Forvaltning av kulturminner

Gjennom vår kompetanse på maritim kulturhistorie har vi fått ansvaret for forvaltningen av maritime kulturminner i landets 10 sørligste fylker. Mye av virksomheten er også definert gjennom vår kompetanse på undervannsmetodikk. Museet har i tillegg ansvar for utførsel av maritime kulturminner.

Les mer om Forvaltning av kulturminner
Samarbeid med fritidsdykkere

Samarbeid med fritidsdykkere

Undervannsarkeologien hadde ikke hatt mye å stille opp med om det ikke var for meldinger om funn fra dykkere. De mest kjente vrakfunnene er gjort av fritidsdykkere og det var disse som gjorde at det på 1990 – tallet ble stablet på beina noen få stillinger øremerket undervannsarkeologi i Norge.

Les mer om Samarbeid med fritidsdykkere