TIL SJØS! - Sjøfolk fra vikingtid til i dag

TIL SJØS! - Sjøfolk fra vikingtid til i dag

Møt en utstilling om mennesker til vanns, fra vikingetid til i dag. Opplev folks liv og hverdag sett fra steder som akterkastell og poop, ildsted og bysse, rigg og maskinrom.

Sjøfolkenes historie gjennom 1000 år

Hvilke arbeidsoppgaver hadde den 15 år gamle kokkegutten som dro til sjøs i 1874? Hvordan var livet som sjørøver i middelalderen? Hva gjorde skipsføreren i 1890 hvis noen av mannskapet ble alvorlig syk?

Og hva med slaven, solgt i triangelfart i 1768? Hvordan var det å være kvinnelig telegrafist i 1960-årene eller båtsmann på et krigsskip i 1648? Hva slags betydning og rolle fikk norske sjøfolk under annen verdenskrig?

Fra museets rikholdige samlinger presenteres navigasjonsutstyr og kanonkuler, arbeidsverktøy og personlige effekter, klær og suvenirer. Sammen med malerier, fotografier, dagbøker, brev og animasjoner kommer publikum tett på dramatikk og hverdag til sjøs.

Et eget barnespor viser dyr og kryp som har fulgt sjøfolkene gjennom tidene.