Norsk Maritimt Museum stenger ikke dørene i 2011

Norsk Maritimt Museum stenger ikke dørene i 2011

En avtale mellom Kistefos AS og Oslo kommune gjør det mulig for Norsk Maritimt Museum å holde dørene åpne for publikum i 2011. Avtalen kom i stand gjennom personlig engasjement fra Kistefos-eier Christen Sveaas og byrådsleder Stian Berger Røsland (på bildet sammen med museumsdirektør Per Norseng) som sammen kunngjorde den på museet mandag formiddag 6. desember. Norsk Maritimt Museum tilføres 1,5 millioner kroner i driftsstøtte, med 50 % fra hver av partene, slik at Kistefos AS bidrar med 750 000 kroner til driften av museet i 2011.

Dette kommer i tillegg til det reduserte driftstilskuddet på 7, 5 millioner som kommunen hadde lagt opp til. Inkludert beskjedne 1,3 million fra Kulturdepartementet blir dermed den samlede støtten til museumsdriften neste år som i 2010. Museet vil derfor likevel kunne holde åpent i 2011, seks dager i uken vinter, vår og høst, og hver dag i sommersesongen.

Les om saken på NRKs nettsider

Les om saken på Aftenpostens nettsider.

Norsk Maritimt Museum setter stor pris på varmende verbal støtte fra mange hold etter at vedtaket om stengningen og museets øvrige økonomiske problemer ble kjent i mediene. Initiativet og tilskuddet fra Kistefos AS er selvsagt ekstra velkomment. Det er også gledelig at byrådsledelsen har vist handlekraft i denne situasjonen og utnyttet muligheten til å berge et fast publikumstilbud ved museet gjennom hele 2011. Museets ledelse er svært glad for denne uventede håndstrekningen i siste time. Bidraget forhindrer ikke en betydelig nedbemanning av staben ved museet, og Publikumsavdelingen vil fortsatt måtte ta noe av nedskjæringen. Men spleiselaget mellom Kistefos AS og kommunen sikrer at publikum vil merke mindre til museets anstrengte økonomi i 2011 enn det hittil har sett ut til.

Virksomheten i 2011 vil ellers som planlagt bli konsentrert om videre arbeid med nødvendig fornyelse av utdaterte utstillinger og publikumstilbud, finansiert av prosjekttilskudd fra museets samarbeidspartnere i de maritime næringene, NMM Partners. Viktige milepæler kommende år er åpningen av store nye utstillinger høsten 2011 om Redningsselskapets historie og norske tradisjonsbåter. Det arbeides også med en bredt anlagt utstilling om norske sjøfolk og livet til sjøs gjennom de siste to hundre årene, med planlagt åpning i 2012. Og i løpet av 2011 starter arbeidet med en like bredt anlagt utstilling om de maritime næringene, kalt ”Norge er havet”, som skal stå ferdig til museets hundreårsjubileum og hovedstadens tohundreårsjubileum i 2014.

Hverken den betydelige private støtten til utstillingsprosjektene fra NMM Partners eller støtten fra Kistefos AS til driften i 2011 bør imidlertid bli en sovepute for offentlige myndigheter. Først når Norsk Maritimt Museum får samme forholdsmessige offentlige finansiering som andre museer kan det tilby aktiviteter på et nivå som forventes i et landsdekkende maritimt museum. Nedbemanningen som likevel må gjennomføres i 2011, svekker både publikumsarbeidet, bibliotek- og arkivarbeidet, samlingsforvaltningen, forskningen og administrasjonen.

Om museet skal overleve på sikt, og de nye utstillingene skal komme et større publikum til gode, må landets største maritime museum få offentlige drifttilskudd på samme nivå som andre halvoffentlige museer i Oslo og ellers i landet. Foreløpig mangler det svært mye på det. Her må stat og kommune snakke sammen om fordelingen av ansvaret.