Sjøkaptein og krigsseiler Peter Hide på 8.mai-markeringen på Bygdøynes

Sjøkaptein og krigsseiler Peter Hide på 8.mai-markeringen på Bygdøynes

I Aftenposten 8. mai 2013 møter leseren sjøkaptein og krigsseiler Peter Hide under overskriften "Krigsseileren som overlevde alt"

Peter Hides krigshistorie i Aftenposten

Peter Hide vil under minnehøytideligheten ved Krigsseilermonumentet den 8. mai 2013 kl. 14.00 nedlegge krans på vegne av Oslo Sjømannsforening. Les hans historie i Aftenposten.