Farligere å være sjømann til lands enn til vanns?

Farligere å være sjømann til lands enn til vanns?

Under Forskningsdagene 2013 holdt flere av de ansatte på museet foredrag på Litteraturhuset i Oslo. På NRK Radio "Norgesglasset" sendte de i forkant et innslag med en av foredragsholderne, museets førstekonservator Elisabeth Solvang Koren.

Sjømannstatoveringer og sjømannsliv

Førstekonservator Elisabeth Solvang Koren har forsket på hvordan velferdsarbeid blant sjøfolk har endret seg gjennom tidene med tema som sjømannsmedisin og sjømannsmisjon. I boken "Norske sjømannstatoveringer" har hun skrevet et kapittel om "Etterkrigstidens sjømannsliv". I anledning et foredrag på Litteraturhuset i Oslo 25. september ble hun intervjuet på NRK-programmet "Norgesglasset" om etterkrigstidens sjømannsliv.