Fotografier fra Minnehøytideligheten ved Krigsseilermonumentet 8. mai

Fotografier fra Minnehøytideligheten ved Krigsseilermonumentet 8. mai

Norsk Maritimt Museum har lagt ut et album med fotografier fra minnehøytideligheten søndag 8. mai

Fotografier fra Minnehøytideligheten

Facebebook-sidene til Norsk Maritimt Museum har vi lagt ut et første lite album med fotografier fra søndagens arrangement.