Konstruksjonstegninger fra Johan Anker, Bjarne Aas og Sigurd F. Herbern

Konstruksjonstegninger fra Johan Anker, Bjarne Aas og Sigurd F. Herbern

Lister over konstruksjonstegninger fra Johan Anker, Bjarne Aas og Sigurd F. Herbern er nå lagt ut på bibliotekets sider.


I tillegg til vår utvalgsliste over konstruksjonstegninger finnes det egne tegningslister fra konstruktører som Bjarne Aas, Sigurd F. Herbern og Johan Anker.

Vi har lagt ut lister over tegninger fra disse båtkonstruktørene, i tillegg til Arne Emil Christensens oppmålingstegninger av norske tradisjonsbåter. Kopier kan bestilles fra biblioteket.

Pris pr. tegning er i utgangspunktet 250 kroner + MVA og porto, men varierer noe i forhold til størrelse og antall tegninger som bestilles.