Museet minnes Monica Bøsei som omkom på Utøya

Museet minnes Monica Bøsei som omkom på Utøya

Det var med sjokk og stor sorg ansatte og styre ved Norsk Maritimt Museum mottok meldingen om at vår kollega Monica Bøsei var blant ofrene for den ubegripelige tragedien på Utøya 22. juli 2011.

Monica kom til museet som økonomisjef  på nyåret 2011. For Norsk Maritimt Museum var Monicas dødsfall et stort og smertelig tap. I den korte tiden Monica fikk arbeide hos oss, markerte hun seg ikke bare som en uvanlig energisk, engasjert, løsningsorientert, ryddig og dyktig medarbeider, men også som en bestemt og god leder. Hun ble  raskt svært godt likt, som den positive, varme, trygge og hyggelige kollegaen hun var. Det var lett å fatte tillit til og bli glad i Monica. Vi priste oss derfor lykkelige over å ha ansatt henne. Og da direktørstillingen på forsommeren 2011 ble ledig, valgte styret å konstituere henne som museumsdirektør for en interimperiode. Hun skulle ha tiltrådt denne stillingen 1. august.  At vi mistet Monica, er fremdeles, ett år etter, vanskelig å fatte. Hennes familie og venner har vår dypeste medfølelse. Museets ansatte og styre vil på ett-årsdagen hedre Monica Bøseis minne.