"Svanen" får ny kjøl!

"Svanen" får ny kjøl!

Tidlig i september i år seiler ”Svanen” til A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri nær Ringkøbing syd på Jylland. Der starter den høyst påtrengte store skrogreparasjonen, og et sentralt element i dette er å erstatte den gamle kjølen (fra 1916) med en ny. Verftet satte forberedelsene i gang tidlig i år, bl a ved å få hugget et 175 år gammelt og 28 m høyt eiketre i en skog som er eid av det lokale menighetsrådet ved Fjelstrup syd-øst for Christiansfeld.

Ikke bare vender ”Svanen” dermed tilbake til sine danske røtter, - bokstavelig talt, - men hun får endog tømmer fra et tre plantet på kongelig befaling etter det store flåteranet admiral Nelson gjennomførte i København i 1807. Da ble den dansk-norske marineflåte som lå i opplag der, ødelagt eller kapret, og kongen trengte tømmer til gjenoppbygging av marinen. Så takket være kongens fremsynthet tidlig på 1800-tallet, får vi nå en flott, ny, kjøl til ”Svanen”. At eiketreet endog har vokst på Menighedsrådets grunn, burde borge for fortsatt hell og lykke i seilasen.

”Svanen” ventes ferdigstilt fra verftet i mai 2012 og vil da kunne gjenoppta sine tokt med skoleelever.

Finansiering av ”Levetidsforlengelsen” kommer i hovedsak fra Riksantikvaren, Stiftelsen UNI, Oslo Maritime Stiftelse, Skonnerten Svanens Venneforening, Christiania Seilskuteklubb, Eckbos Legat m fl.

(Artikkelen er skrevet av Thoralf Qvale, styreleder i Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S. Foto: Tor Marthinsen)