Ny konstituert direktør på plass

Ny konstituert direktør på plass

Etter Monica Bøseis tragiske bortgang på Utøya den 22.7., har Norsk Maritimt Museums styre foretatt en ny konstituering i direktørstolen ved museet.

I styremøte den 22.8.2011 vedtok styret i Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum (Norsk Maritimt Museum) å konstituere Espen Wæhle i stillingen som direktør.

Espen Wæhle (f. 1954) er magister i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med feltforskning på Efe-pygméer og Lese Dese i Den demokratiske republikk Kongo. Wæhle har hatt en rekke oppdrag og reiser i Asia, Sør-Amerika og Afrika, blant annet for Norad og som leder i Afrika-avdelingen i Regnskogsfondet, samt som styremedlem i International Work Group for Indigenous Affairs. Espen Wæhle har betydelig museumserfaring, blant annet fra Etnografisk Samling ved Universitetets kulturhistoriske museer i Oslo, Etnografisk Samling ved Nationalmuseet i København og De kulturhistoriske samlinger ved Bergen Museum. Blant hans mange utstillingsprosjekter kan nevnes bidrag til den nordiske vandreutstillingen "Kongospor" (2005-2008). Espen Wæhle har i perioder arbeidet som frilans skribent, foredragsholder, fotograf og utstillingsarrangør - i de senere årene flere prosjekter som også omhandler norske sjøfolk og kolonihistorie.

Espen Wæhle vil som direktør være assistert av to nestledere, etter samme modell som den opprinnelige konstitueringen fra tidligere i sommer. Nestlederne er Frode Kvalø (42) og Eyvind Bagle (44). Styret anser den nye ledertrioen for å være en sterk og faglig godt sammensatt ledelse. Den vil stå rustet til å styre Norsk Maritimt Museum i den nærmeste tiden fremover, i påvente av en mer langsiktig løsning.

Spørsmål kan rettes til styreleder Knut Grøholt (905 90 148).

Foto: Luca Ruzza.