Norsk Maritimt Museum på Digitalt Museum

Norsk Maritimt Museum på Digitalt Museum

Deler av Norsk Maritimt Museums samlinger er nå tilgjengelig på Digitalt Museum.

Digitalt Museum er en felles nasjonal database, hvor man kan søke i norske museumssamlinger blant bilder, gjenstander, kunst og bygninger. Av Norsk Maritimt Museums samlinger er nå gjenstandssamlingen tilgjengelig på Digitalt Museum. Foreløpig er bare en brøkdel av museets store fotosamling lagt ut, og vi arbeider kontinuerlig med digitalisering av både denne og våre andre samlinger. Databasen oppdateres stadig. Gjenstander fra arkeologiske utgravninger er foreløpig ikke tilgjengelige. Museet har valgt å publisere poster uten bilder for å tilgjengeliggjøre opplysninger om samlingen, og vi arbeider også med å knytte bilder til alle postene.

Søk i Norsk Maritimt Museums samlinger på Digitalt Museum her