Kongens fortjenestemedalje til venneforeningens leder

Kongens fortjenestemedalje til venneforeningens leder

Etter mange års innsats, fikk Per Olaf Lia velforjent heder for sitt arbeid for Tønsberg Kystkultursenter.

Heder til Per Olaf Lia

Per Olaf Lia har satt varige spor etter seg på mange kanter etter årtiers arbeid for norsk kystkultur og maritim historie - og ble 8. mars overrakt Kongens fortjenestemedalje. I de siste årene har Lia blant annet gjort et stort arbeid som styreleder i venneforeningen til Norsk Maritimt Museum. Museet slutter seg til gratulantene!