PROGRAM for SJØFOLKS HISTORIE: 13-14/11

PROGRAM for SJØFOLKS HISTORIE: 13-14/11

Konferansen ”Sjøfolks historie – liv og arbeid” har fått støtte av Kulturrådet. Konferansen ble avholdt i Bergen 13. og 14. november 2013. Den arrangeres av det nasjonale nettverket av sjøfartsmuseer, der Norsk Maritimt Museum er koordinator.

Ønske om å styrke dokumentasjon og forskning om sjøfolk

Bakgrunnen for konferansen er nettverkets samarbeid for å styrke dokumentasjonen og forskningen om sjøfolk. Vi ønsker at konferansen vil skape mer kunnskap og interesse for sjøfolks historie, innenfor museer og i andre fagmiljøer.

 

Påmelding og program

Programmet er klart og kan lastes ned. Registreringsavgift før 1. september er kr. 1300,- (senere kr. 1600,-). Avgift for studenter: kr 900,-. Påmelding til beate.ervik@bsj.uib.no innen 1. september.

 

Kontaktperson for konferansen og Sjømannsprosjektet på Norsk Maritimt Museum er Elisabeth S. Koren telefon 24 11 41 59, som også er koordinator for nettverket.

 

Konferansen støttes av Kulturrådet, på deres nettsider kan man finne Søknad og prosjektbeskrivelse for tiltaket.