Ny undersøkelse om sjøfolk - du kan bidra!

Ny undersøkelse om sjøfolk - du kan bidra!

Stadig færre husker sjømannslivet og sjøfolkene. Derfor har norske sjøfartsmuseer samarbeidet om en ny undersøkelse for å ta vare på minnene.

Du kan hjelpe oss med å ta vare på denne historien for ettertiden, rett og slett ved å svare på undersøkelsen!

Vi oppfordrer alle, enten de har vært til sjøs eller ikke, til å svare på undersøkelsen som du finner her: 

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Forskning/Norsk-etnologisk-gransking/Alle-undersokelser/Sjofolk/

 

Du kan eventuelt kontakte Norsk etnologisk gransking og få tilsendt spørreundersøkelsen på papir:

Norsk etnologisk gransking

Postboks 720 Skøyen

0214 Oslo

E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no

Telefon: 40 02 35 41

 

Spørsmål om undersøkelsen kan dessuten rettes til

Anne Tove Austbø, ved Stavanger maritime museum, anne.tove.austboe@museumstavanger.no

 

Takk for at du bidrar!

 

Spørreundersøkelsen er et samarbeid mellom Nettverket for Sjøfartsmuseer i Norge og Norsk etnologisk granskning (NEG). NEG dokumenterer kulturhistorien fra levende minner. Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på hos NEG, som holder til ved Norsk Folkemuseum. Prosjektet får støtte av Norsk Kulturråd.

Nettverket for Sjøfartsmuseer er et nasjonalt museumsnettverk som koordineres av Norsk Maritimt Museum (kontakt: Elisabeth.S.Koren@marmuseum.no)