"Svanen" fikk pris på Risør Trebåtfestival!

"Svanen" fikk pris på Risør Trebåtfestival!

Under den 30. trebåtfestivalen i Risør fikk S/S "Svanen" fagjuryens pris for "Årets verftsrestaurerte seilbåt".

Prestisjefylt pris til Svanen

Det var med stolthet at styremedlem Knut von Trepka og skipper Åke Lindholm, på vegne av Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S (VSR), Svanen og Norsk Maritimt Museum søndag 4. august 2013 på Trebåtfestivalen i Risør mottok fagjuryens pris for "Årets verftsrestaurerte seilbåt".

"Svanen" fikk pris på Risør Trebåtfestival!
Åpent skip på Svanen, Risør Trebåtfestival 2013. Foto: Espen Wæhle/Norsk Maritimt Museum

Skonnerten Svanen deltok under jubileumsfestivalen og hadde "åpent skip" både lørdag og søndag.

"Svanen" fikk pris på Risør Trebåtfestival!
Erik, Martin & Åke Lindholm fra "Svanen" med diplomet. Foto: Eva Farbu/Svanen.

Prisen er en velfortjent heder til styremedlemmene Knut von Trepka og Thoralf Qvale, samt skipper Åke Lindholm med mannskap - og Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri som sto for den gjennomgripende restaureringen 2011-2012. I 2013 har rederiet, skipper og mannskap arbeidet videre for å gjøre nødvendige forbedringer og restaureringsarbeid.

"Svanen" fikk pris på Risør Trebåtfestival!
Knut von Trepka og Åke Lindholm fra "Svanen" mottar prisen. Foto: Martin Lindholm/Svanen.