Krigsseilere og veteraner hedret på 8. mai

Krigsseilere og veteraner hedret på 8. mai

Sterkt øyeblikk da fire norske krigsseilere fra andre verdenskrig deltok under markering på Bygdøynes

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) stod i spissen for markeringen Veterandagen 8. mai ved Krigsseilermonumentet på Bygdøynes. Anundsen fremholdt at veteranene fra handelsflåten og marinen alltid vil forbli idealer som fremtidige generasjoner vil måtte strekke seg mot. Anundsen la vekt på den røde tråden i kampen for frihet og fred som krigsseilerne representerer, slik den kan knyttes også gjennom over 120 000 nordmenn som har gjort fredsbevarende tjeneste i over 40 land etter andre verdenskrig.

Historiker og leder for HL-senteret Guri Hjeltnes var andre hovedtaler. Hjeltnes pekte gjennom en rekke eksempler på at den norske handelsflåtens innsats i andre verdenskrig var landets viktigste bidrag til nedkjempingen av Nazi-Tyskland. Hun trakk også opp linjene for krigsseilernes skjebne, fra en gryende anerkjennelse fra 1960-årene, frem til fjorårets offisielle beklagelse fra daværende forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Erichsen.

Nytt av året var en egen kransnedleggelse på minnesmerket for falne norske sjøfolk fra første verdenskrig. Monumentet har form av en hornmine, og befinner seg også på Norsk Maritimt Museums grunn på Bygdøynes. Rundt 2000 norske sjøfolk mistet livet i en krig hvor landet var nøytralt.

Det var nærmere 200 deltakere tilstede under markeringen. Kvinnegruppen fra Norges krigsseilerforbund avsluttet kransenedleggingen med sine enkeltblomster som ble lagt ved monumentet.

Etter dette ble de tilstedeværende veteranene Kåre Arnold Gravdal, Peter Hide, Aksel Remøe og Fritjof Remøe bedt om å komme frem for å motta en ekstra hyllest foran monumentet. Vi kan istemme Kåre Valebrokks ord fra da han holdt tale ved monumentet i 2012: Evig heder skal de ha!

Bildet viser krigsseilerveteranene i nevnte rekkefølge fra venstre: Kåre Arnold Gravdal, Peter Hide, Aksel og Fritjof Remøe. Foto: Beate Kjørslevik/NMM.