Dagbladet: Kystkulturen bevares

Dagbladet: Kystkulturen bevares

Gudleiv Forr skriver godt og engasjert i Dagbladet 10. juli om museets ønske om igjen å kunne åpne Båthallen ,som vil vise hva kysten, kystfolket og småbåtene har betydd for livsgrunnlaget i Norge

Forr forteller om hvordan direktør Olav Aaraas ser for seg å kunne viderutvikle formidlngen fra det samlede Norsk Folkemuseum, der Norsk Maritimt Museum nå er en avdeling. Det blir et stort og levende museum for sjøfart, kystkultur og bondekulture - les hele artikkelen i Dagbladet