Ny bok om norsk sjøfartshistorie

Ny bok om norsk sjøfartshistorie

International Maritime Economic History Association har nylig gitt ut en artikkelsamling om norsk sjøfartshistorie. Norsk Maritimt Museum er med.

Boka heter New Directions in Norwegian Maritime History og inneholder artikler av 12 norske forskere. Den canadiske nestoren innen sjøfartshistorie Lewis R. Fischer og den norske historieprofessoren Even Lange er redaktører. I innledningen påpeker de at det norske miljøet for sjøfartshistorie har ekspandert de siste par tiårene. Selv om sjøfartshistorie tradisjonelt har spilt en mer beskjeden rolle innen historiefaget i Norge enn det den økonomiske betydningen av sjøfart burde tilsi, er dette nå et fagfelt i vekst.

Og boka viser bredden i forskningen på feltet. Den inneholder artikler om global integrasjon, politisk regulering av sjøfarten og økonomiske analyser knyttet til norske rederiers strategier. Mange av artiklene har et økonomisk-historisk utgangspunkt. Men her også artikler om opprettelsen av Den Norske Amerikalinje, internasjonal handelspolitikk og mytteriet på ”Sølv-skonnerten” i Kleven i 1816.

Norsk Maritimt Museums førstekonservator Elisabeth S. Koren er med i boka. Hennes artikkel trekker opp linjene i helsetiltak overfor sjøfolk i utenriksfart 1890-1940. Hun ser tiltakene i sammenheng med sjøfolks posisjon og rettigheter i det norske samfunnet.

Les mer:

Hjemmesidene til International Maritime Economic History Association:http://www.mun.ca/mhp/imeha.htm

Innholdsfortegnelse til boka: http://www.mun.ca/mhp/rimh-46-Contents.htm

Prosjektet ’Norsk Skipsfarts historie’ ved Universitetet i Oslo: http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/skipsfart/index.html