Årboken

Årboken

Har du lyst til å bidra til vår årbok? Norsk Maritimt Museum utgir hvert år en årbok med blandet innhold: Både større og mindre fagartikler om ulike sjøfartshistoriske og andre maritimhistoriske emner, reiseberetninger, småstykker om nye funn og gjenstander i samlingene og rapporter og regnskaper for virksomheten foregående år.

Fagartiklene er dels rene forskningsarbeider, og dels populærvitenskapelige arbeider, skrevet av museets egne ansatte eller fagfolk ved andre museer, universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner. De blir normalt utstyrt med noteapparat. Fra og med 2009 blir alle vurdert av årbokens tverrfaglig sammensatte redaksjon på forhånd og bearbeidet for publisering av denne i samarbeid med forfatterne. Forskningsarbeider blir også gjort gjenstand for såkalt fagfellevurdering av to fagfolk utenfor redaksjonen (interne og / eller eksterne) før eventuell publisering. Hvilke artikler dette gjelder, vil fremgå av årbokens innholdsfortegnelse.

Årboken
NakkholmenFrostrøy.jpg

Artikler som ønskes vurdert for utgivelse i neste årbok kan sendes til hovedredaktøren, forsker II Pål Nymoen, på pal.nymoen@marmuseum.no.