Gjenstandssamlingen

Norsk Maritimt Museum har en stor og allsidig gjenstandssamling knyttet til eldre og nyere norsk sjøfartshistorie.

Folk flest forbinder gjerne sjøfartsmuseer med skipsmodeller og skutemalerier, og museets samling av slike er Norges største. Men samlingene omfatter langt mer, både utstilt og i magasin. Samlingen av norske bruksbåter er trolig blant de mest omfattende i sitt slag i verden. Utstillingene viser også navigasjonsinstrumenter, personlig utstyr og suvenirer fra alle verdenshjørner.

Gjenstandssamlingen er tilgjengelig på Digitalt Museum, og vi arbeider fortløpende med å knytte bilder til postene.

Gjenstandssamlingen
Kikkert (NSM.06752)