"Bruksbåter: Båten, fisken og havet"

"Bruksbåter: Båten, fisken og havet"

I dag betrakter vi vannet som en barriere. Vi bygger broer og tunneler for å krysse fjorden. På 1800-tallet var det omvendt. Da var det havet og fjordene som bandt bygdene og byene sammen. Og det var båtene som muliggjorde transport av fisk, varer og folk. I en evig runddans fulgte menneskene etter ressursene og møtte hverandre til felles arbeid.

Båten er en kulturbærer

Torskefisket var årvisst og sikkert, mens silda kom og gikk.  Havets sølv medførte Klondyke-tilstander, ja hele byer ble ”bygget på Sildabein”.

Å utnytte de rike ressursene langs Norges barske kyst krever en svært spesialisert kunnskap. Derfor sier vi at det er fiskeriene og den tilhørende kystkulturen som har skapt nasjonen Norge og bundet den sammen som en økonomisk enhet gjennom tusen år. Båten var bondens arbeidsplattform under fisket og det viktigste transportmiddelet i et mer eller mindre veiløst landskap.  Og båten var et gardsredskap.  Uten bruksbåten ville Norge slik vi kjenner det vært utenkelig.

Båttyper - Klare grenser

I Norge har vi en mengde ulike, lokale dialekter. Vi snakker ganske ulikt og av og til kan det være vanskelig å forstå hverandre. Slik er det med båtene også. Vi har mange ulike båttyper som er tilpasset lokale forhold. I hovedsak skiller vi mellom østnorske båtene på den ene siden og de  vest- og nordnorske båtene på den annen side.

Stutt-tjukke østlendinger

De østnorske båtene er stutt-tjukke.  De er tilpasset kort, krapp sjø, forutsigbare vindforhold og et markedsnært hjemmefiske.  Prammen og Lillebåden har hatt spriseil.

Spenstige nord- og vestlendinger

I Nord-Norge og på Vestlandet bygget de lange og slanke båter. Båtene er mer egnet til roing, men kan også tåle en hard seilas. De vest– og nordnorske båtene her i hallen har vært rigget med firkantede råseil.

En "mini-Båthall"

I Sentralhallen viser vi seks båter fra Norskekysten i en midlertidig utstilling. Den store, nye utstillingen i Båthallen vil stå klar om noen år.

Vil du vite mer om vår fiskerihistorie? 

Nå foreligger alle heftene i serien ”Fortellinger fra Kyst-Norge” på nett. Heftene er en ressurs for alle som er interessert i kunnskap om Norges kystkultur og sjøfartshistorie.

Tekst: tidligere førstekonservator Terje Planke, NMM.

"Bruksbåter" ble satt opp forsommeren 2010 i Sentralhallen og vil være utstilt inntil videre.