Krigsseilermonumentet

Krigsseilermonumentet

Krigsseilermonumentet for 2. verdenskrig ble innviet 29. september 1980 av Kong Olav V. Frigjøringsdagen 8. mai blir hvert år markert med en høytidelighet ved Krigsseilermonumentet på Bygdøynes, hvor våre sjøfolk fra handelsflåten og Marinen hedres for innsatsen under andre verdenskrig. I 2014 ble også sjøfolkene fra første verdenskrig hedret.

Krigsseilermonumentet 8. mai 2014 kl. 14.00

Program for minnehøytideligheten ved Krigsseilermonumentet

  • Velkomsthilsen ved Norsk Maritim Museum's direktør Espen Wæhle
  • Det Norske Sjømannskor sang "Gud signe Noregs Land"
  • Tale ved Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
  • Tale for dagen ved direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Guri Hjeltnes
  • Bekransning av monumentet ved Krigsveteranforeninger og maritime organisasjoner
  • Kvinnegruppen fra Norges Krigsseilerforbund la ned sine roser
  • Høytideligheten ble avsluttet med "Ja vi elsker", sunget unisont med Det Norske Sjømannskor

Høytideligheten varte omkring en time. Kl. 15.00 inviterte museet alle tilstedeværende til et uformelt samvær i Museumskafeen med servering av te/kaffe og wienerbrød. Sjømannskoret underholdt.

I anledning 100-årsmarkeringen for 1. verdenskrig var det i år også  bekransning av "Minnesmerket over krigsseilerne fra 1. verdenskrig" ved Regjeringen og museet.

Kranser 8. mai 2014

Følgende la ned kranser

Som ved mange tidligere anledninger kastet minesveiperen KNM Alta glans over seremonien gjennom sin tilstedeværelse. Mannskapet stilte også til fanevakt.

Krigsseilermonumentet
KNM Alta

Arrangementet ble gjennomført med støttte fra Oslo Maritime Stiftelse.

Ved Norsk Maritimt Museum forvalter vi midlene til "Tilsynsutvalget for Krigsseilermonumentet" og det er i 2014 bevilget penger til å rehabilitere hellegangen ut til monumentet og andre mindre tiltak, samt gjenopprette den tidligere flombelysningen av minnesmerkene fra 1. og 2. verdenskrig. Arbeidet ble avsluttet kort tid før 8. mai.

Les Kong Olavs tale ved innvielsen av monumentet i 1980.

Minnesmerke over krigsseilerne fra 1. verdenskrig

På Bygdøynes er det også et minnesmerke over de sjøfolk som falt under første verdenskrig. Monumentet har følgende tekst: "Til minde om vore sjømænds store indsats for fædrelandet under Verdenskrigen 1914-1918. Reist av Christiania Sjømandsforening 1921".

Krigsseilermonumentet
Minnesmerket for sjøfolkenes innsats under 1. verdenskrig